ŠKOLSKÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA

I. kategória: 

1. miesto K. Farkasová – Beneová 2. miesto R. Žiga 3. miesto V. Bikárová
II. kategória:
1. miesto M. Kurucová 2. miesto V. Gordánová 3. miesto D. Bikárová

Spracovala Mgr. Š.Gallová Foto: Mgr. Š. Gallová

SLÁVIK SLOVENSKA


BESEDA S LESNÍKMI

Dňa 19.4.2016 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi štátnych lesov, ktorú zorganizovala p. uč. PaedDr. L. Vilčková. 
Zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov. Lesníci pomocou prírodnín ukázali žiakom rastlinstvo v našich lesoch. 
Žiaci mali možnosť poskladať drevené puzzle rôznych zvierat.
Táto téma žiakov veľmi zaujala, o čom svedčilo i množstvo otázok počas besedy.

Spracovala– Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Š. Gallová

Beseda s lesníkmi


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dňa 14.4.2016 sa uskutočnil na našej škole slávnostný zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016. 
Budúcim prváčikom sa ako prvá prihovorila riaditeľka školy Mgr. D. Vargová. Deti dostali cestovné lístky, 
aby mohli navštíviť rozprávkovú, výtvarnú, športovú, hudobnú a matematickú stanicu. Za každú splnenú úlohu 
dostali na cestovný lístok pečiatku. Na záver ich v školskej jedálni čakalo občerstvenie v podobe sladkého koláčika. 
Dúfajme, že radostná nálada ich neopustí ani v septembri pri nástupe do prvého ročníka.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

Zápis do 1. ročníka


DEŇ UČITEĽOV

Dňa 30.3.2016 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti dňa učiteľov, 
ktorú zorganizoval Obecný úrad v Prakovciach. Pedagogickí pracovníci prijali poďakovanie 
od starostu obce pána P. Lukáša. Súčasťou akadémie bol i kultúrny program a krátke pohostenie. 
Všetci zamestnanci školy sa ešte raz zišli v popoludňajších hodinách pri slávnostnom obede. 

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

Deň učiteľov


EURÓPSKY DEŇ rodičov a škôl 2014/2015

Dňa 5.12.2014 sa v ZŠ s MŠ Prakovce konal už 13. ročník Európskeho dňa rodičov a škôl. 
Po kultúrnom vystúpení žiakov zo ZUŠ si žiaci mali možnosť vybrať zo 14 aktivít, ktoré pripravili rodičia s učiteľmi. 
Boli to spoločenské hry, stolný tenis, volejbal, kreatívne dielne, tancujeme, ikebany, vyrezávanie do zeleniny,
turistická vychádzka, spoločenské hry, novinárska hliadka, pečieme dobrôtky, presná muška a kamarátka farbička. 

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

Európsky deň rodičov a škôl


ŠKOLSKÝ KARNEVAL 2014

Dňa 30.1.2014 sa už tradične konal školský karneval. Porota si všetky masky dôkladne poobzerala a odišla sa poradiť. 
Masky medzi tým tancovali a zabávali sa. Pani kuchárky upiekli chutné šišky, ktoré sa podávali s teplým čajom. 
Netrpezlivo sa čakalo na vyhodnotenie. Najlepšie masky boli ocenené vecnými cenami.                                         

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

karneval 2014


DEŇ ZEME

22. apríl je známy ako Deň Zeme. V tento deň sa zamýšľame, čo by sme mali urobiť, aby naša planéta zostala zachovaná 
aj pre ďalšie generácie. Po vykuknutí slniečka sme sa vyzbrojení rukavicami, igelitovými vrecami a dobrou náladou rozbehli 
do okolia školy. Niektorí žiaci sa venovali úprave okolia školy, iní zbierali odpad, ktorý zanechali nezodpovední občania našej obce 
v blízkom lese a v športovom areály obce. Les sa nám za takúto očistu isto odvďačí chutnými lesnými plodmi a voňavými liečivými rastlinami. 
Výsledkom tejto akcie bolo veľké množstvo vriec s odpadom a dobrý pocit, že sme vykonali niečo pre záchranu našej planéty. Už teraz sa tešíme, 
že o rok 22. apríla na Deň Zeme si to zopakujeme.

Spracovala: Ing. Lucia Vargová - koordinátorka ENV
Foto: Mgr. Július Gallo

DEŇ ZEME


MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2012

Dňa 1.6.2012 sa v ZŠ s MŠ Prakovce konalo podujatie k MDD. 
V úvode pani riaditeľka Mgr. D. Vargová pogratulovala všetkým žiakom školy k ich sviatku. Nasledovali rôzne zábavné súťaže, 
ktoré pripravili rodičia s učiteľmi.
Žiaci súťažili v hode pantofľou, skákaní vo vreci, dobýjaní hradu, v jazde zručnosti na bicykli a v iných súťažiach. 
Súčasťou dňa boli i hasiči, ktorí predviedli svoju techniku.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

MDD


OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE 2012

Dňa 7.5.2012 sa aj ZŠ s MŠ Prakovce zapojila do celoslovenského športového podujatia. 
Po slávnostnom vztýčení olympijskej vlajky nasledoval sĺub športovcov a zapálenie ohňa. Pani riaditeľka školy 
popriala všetkým súťažiacim veľa športových úspechov. 
Žiaci mali možnosť zmerať si sily v behu na 60 metrov, skoku z miesta, hode na cieľ, behu po schodoch 
a v jazde zručnosti na bicykli. 

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL


ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA

V našej škole sa niekoľkokrát do roka konajú rôzne divadelné predstavenia. V novom roku
si žiaci pozreli predstavenie Jánošík a Aladinova zázračná lampa, ktorú predviedli herci 
divadla Bez opony až z Banskej Bystrice.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

ALADIN


KOCÚR V ČIŽMÁCH

V rámci spolupáce prvých ročníkov základnej školy a materskej školy si žiaci spoločne
pozreli divadelné predstavenie Kocúr v Čižmách. Predstavenie zaujalo všetkých žiakov.
Potleskom a spontánnymi výkrikmi žiaci odmenili účinkujúce postavičky.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

Kocúr v čižmách


ROMATAN

Dňa 15.12.2011 sa v ZŠ s MŠ Prakovce konalo kultúrne podujatie, ktoré bolo súčasťou projektu SLNKO SVIETI PRE VŠETKY DETI. 
V rámci tohto programu vystúpil profesionálny súbor ROMATAN, ktorý svojou hudbou, spevom a tancom prispel k predvianočnej nálade. 

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

Európsky deň rodičov a škôl


STRETNUTIE PRVÁKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

Stretnutie v škôlke
Je koniec októbra. Ani sme sa nenazdali a prešli už dva mesiace od začiatku školského roka. Prváčikovia začali 
čítať nielen prvé písmenká, ale čítajú už aj prvé slabiky. No na svoje pani učiteľky a kamarátov zo škôlky 
ešte nezabudli. Dohodli sme sa na spoločnej vychádzke. Po srdečnom zvítaní a objatiach všetci zamierili 
do blízkej prírody. Počasie nám prialo. Deti objavili kŕmidlo pre zvieratká a obdivovali krásu jesennej prírody. 
Niektorí žiaci si z lesa odnášali pestro sfarbené listy, ktoré použijú na výtvarnej výchove. Po návrate z lesa 
sa na školskom dvore zahrali rôzne hry. Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie v zime.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová

DEŇ KNIŽNÍC


PROJEKT - SPOMIENKY NA MINULOSŤ

Tento projekt, ktorý vypracovala p. uč. Š. Gallová pre žiakov IV. ročníkov a I. ŠT, sa uskutočnil vďaka 
programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 
Hlavným zámerom projektu bolo vzbudiť u žiakov záujem o učenie, aby získali čo najviac vedomostí o živote 
a tradíciách ľudí na Slovensku. V rámci tohto projektu sa počas celého školského roka uskutočnilo niekoľko stretnutí 
s rodičmi a starými rodičmi žiakov, ktorí im porozprávali o zvykoch počas Vianoc, Fašiangov a Veľkej noci. 
V decembri piekli medovníčky, vo februári varili bryndzové pirohy, halušky, piekli bryndzovníky a fánky. 
V marci navštívili Banícke múzeum v Gelnici, aby sa dozvedeli o živote ľudí v našom regióne. Na aprílovom stretnutí 
piekli tradičné pasky na Veľkú noc a zdobili vajíčka rôznymi technikami. Verím, že takéto učenie sa žiakom páčilo. 
Už teraz sa tešia na exkurziu do Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku a do skamzenu v Pribyline.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

Projekt Nadácie Orange


STAVBA SNEHULIAKOV - 12.2.2010

Pred jarnými prázdninami konečne pani zima štedro nadelila sneh. Využili to učitelia 1. stupňa, 
ktorí zorganizovali pre žiakov súťaž v stavaní snehuliakov. Deti si doniesli na ich skrášlenie hrnce, 
mrkvu, metly, uhlie a dokonca aj čiapky a šály. 
Výsledkom ich snaženia bolo množstvo snehuliakov roztrúsených po celom školskom ihrisku. 
Za odmenu si každý pochutnal na koláčiku s teplým čajom.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr. Július Gallo

stavba snehuliakov


BESEDA S HASIČMI - 5.2.2010

Dňa 5.2.2010 zorganizovala p. uč. Mgr. M. Blaškovanová besedu s členmi hasičského zboru. 
Zúčastnili sa ho žiaci tretích ročníkov a špeciálnej triedy. Hasiči prakticky predviedli 
rôzne hasičské pomôcky a spôsob ich použitia. Niektoré si vyskúšali i žiaci. 
Táto téma žiakov veľmi zaujala, o čom svedčilo i množstvo otázok v závere besedy.

Spracovala – Mgr. Štefánia Gallová
Foto: Mgr.Július Gallo

beseda


Späť na hlavnú stranu